Komunitní partneri

Globálne zmeny v 21. storočí zasiahnu všetky komunity v celosvetovom meradle a vyžadujú si iný prístup k energii, ktorú spotrebúvame. Tento technologický skok si bude vyžadovať lokálnych odborníkov a adekvátne vyškolenú a kvalifikovanú pracovnú silu.

Prečo H2AC?

Celosvetovo 7,7 milióna pracovných miest v oblasti obnoviteľných energií v roku 2014 vzrástlo o 18% oproti roku 2013 (IRENA)

7.7-milion-jobs-in-renewable-energy1

Výhody H2AC

Projekt H2AC bol navrhnutý tak, aby tieto výzvy napĺňal tým, že pomáha vzdelávať vďaka učebným pomôckam a princípom STEM a vzdeláva technické pracovné smery. Náš program uľahčuje spoluprácu medzi strednými a vysokými školami a zároveň zapája neziskový a podnikateľský sektor, aby sme dosiahli čo najefektívnejšie pozitívne zmeny v našej spoločnosti.

h2ac-apply1-e1435859952869

Ako H2AC pomáha?

Okrem toho, že študenti sa učia spolupracovať aby dokončili komplexné, dlho trvajúce projekty, sú vystavení mnohým rôznym technológiám súvisiacim s obnoviteľnou energiou. Štúdie pred a po pretekoch nám umožňujú porovnať skúsenosti študentov a učiteľov z projektu. Naše štúdie ukazujú, že študenti zapojení do tohto projektu viac inklinujú k technickým smerom štúdia aj na vysokých školách s plánom zamestnať sa vo svojom odbore po ukončení školy.

Vplyv H2AC

impact-of-h2ac-community

Viete si predstaviť že študenti by mohli z takéhoto projektu viac profitovať na poli vedy a technického vzdelania?

PODPORTE TERAZ