Prezentačné videá (2018)


HALOVACI (Hálova, Bratislava)

GRAND W RACERS (Hlinícka, Bratislava)

STROJMELE (Levice)


RC Fajnorka (Fajnorka, Bratislava)

Kysuckí strojníci (Kysucké Nové Mesto)

HydrogenPower (Stará Turá)


SPŠ Myjava team (Myjava)

H2 Eagle Trnava (Trnava)

Hydrogen Horses (Prešov)


SPŠE Piešťany (Piešťany)

OSTROV TEAM (Košice)

SOŠE Gbely (Gbely)


SOŠ Zámky (Nové Zámky)