2. ročník slovenského kola – Víťazné tímy

18.4.2018

Kategórie Názov tímu Škola
1. miesto AdlerMotors SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ, K. ADLERA 5, Bratislava
2. miesto Kysuckí strojníci SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
3. miesto SPŠ Myjava Team SPŠ, Ul. SNP 413/8, Myjava
Kategória Energia SPŠ Myjava Team SPŠ, Ul. SNP 413/8, Myjava
Kategória Inovácie SPŠ Myjava Team SPŠ, Ul. SNP 413/8, Myjava
Dizajn sympatia AdlerMotors SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ, K. ADLERA 5, Bratislava
Dizajn Kysuckí strojníci SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
Prezentácia školy Kysuckí strojníci SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

19.4.2018

Kategórie Názov tímu Škola
1. miesto Ostrov TEAM Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
2. miesto SOŠE Gbely SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
3. miesto Blesky zo Zochovej STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Zochova 9, 811 03 Bratislava
Kategória Energia Ostrov TEAM Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Kategória Inovácie Blesky zo Zochovej STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Zochova 9, 811 03 Bratislava
Dizajn sympatia SOŠ Nové Zámky Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
Dizajn Wings on Roads Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 , 960 01 Zvolen
Prezentácia školy Wings on Roads Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 , 960 01 Zvolen