Portál Dobrá Škola

Sme zriaďovateľom informačno – prezentačného  portálu Dobrá škola, ktorý je určený pre školy dobra-skolaa rodičov.  Jeho hlavnými cieľmi sú:

  • podporovať na školách rozvoj moderného a inovatívneho vzdelávania
  • napomáhať zvyšovaniu využívania internetu, a to najmä pri kontakte škola – rodič a škola – žiak
  • podporovať vzájomnú spoluprácu medzi školami, ale súčasne aj vytvoriť medzi nimi zdravé konkurenčné prostredie.