Výhody zapojenia sa do projektu Dobrá škola

Školy zapojené do projektu Dobrá škola získajú:

  • možnosť komplexnej prezentácie školy – jej aktivít (úspešnosti jej žiakov a učiteľov), prezentácia školských klubov, atď.,
  • možnosť zverejňovania základných údajov a informácií o škole (výročné správy, školský poriadok, atď.), oznamy pre rodičov, študijné materiály pre žiakov a iné,
  • prístup k elektronickej žiackej knižke a rozvrhu hodín,
  • možnosť komunikovať elektronickou formou (rodič – učiteľ a žiak – učiteľ).

Rodičia a žiaci zapojení do projektu Dobrá škola získajú možnosť:

  • porovnávať školy na základe prezentácie, úspešnosti žiakov, aktivity školy a školských klubov, prezentácie učiteľov,
  • získavať základné údaje o škole (výročné správy, školský poriadok), oznamy pre rodičov, študijné materiály a iné,
  • prístup k rozvrhu hodín a elektronickej žiackej knižke,
  • komunikácia s učiteľmi elektronickou formou.