Ekologický čin školy

Projekt Ekologický čin školy na tému Voda okolo nás sme organizovali s podporou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. – Nadácia BVS a projektu Modrá škola.

Materské a základné školy z Bratislavy a okolia sa mohli zapojiť v čase od 22.3.2016 (Svetový deň vody) až do 31.5.2016 (Deň otvárania studničiek) akýmkoľvek ekologickým činom súvisiacim s vodou.

Vyše 500 detí pod vedením svojich pedagógov vyvinulo aktivity, ktoré viedli k zvýšeniu ich povedomia o vzácnosti vody a o jej nevyhnutnosti pre život. Snažili sa v nich prebudiť environmentálne cítenie a pozitívny postoj k prírode. Výsledkom každej jednej aktivity bolo uvedomenie si významu vody a dôležitosti ochrany prírody. Tu sú niektoré príklady aktivít, do ktorých sa materské a základné školy zapojili:

Všetky deti boli odmenené odznakmi a učiteľky taškami „Som eko“. Všetky MŠ a ZŠ, ktoré sa zapojili, získali diplomy, plagáty Kolobeh vody, knižky Posolstvo vody pre deti od známeho japonského mysliteľa Emota Masaru a experimentálnu ekologickú sadu, ktorá jednoduchou a nenásilnou formou vedie deti k spoznávaniu fyzikálnych zákonitostí vody.

Výsledky prác jednotlivých materských a základných škôl budú sprístupnené pre verejnosť na veľtrhu Bibliotéky a pedagogiky v bratislavskej Inchebe.

Veríme, že tento krásny environmentálny projekt priniesol žiakom mnohé podnety k zamysleniu sa nad významom ekológie a prehĺbil ich vzťah s prírodou.

Prihláška tu.

Partneri:

BVS-Bratislavská vodárenská spoločnosťModrá škola

Ekologický čin školy