Festival vody

Festival vody 2017Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov ZŠ a osemročných gymnázií, ktorých témou je VODA. Festival je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Modrá škola – voda pre budúcnosť. Zámerom projektu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

Postupujúce tímy

Tím žiakov Názov práce Adresa
Lukrécia Bene, Maximilián Gögh, Bálint Gyűrősi, Sára Szabóová Kolobeh vody v prírode Vetvárska 7
821 06 Bratislava
Júlia Štupáková, Lenka Oravcová Model kolobehu vody v prírode a sledovanie vplyvu vonkajších podmienok na vyparovanie vody a kondenzáciu  vodných pár Lúčna 8
985 52 Divín
Simona Dobrovodská, Juraj Suchovský, Dominik Meixner Kolobeh vody v prírode Bernolákova 5, Holíč 908 51
Dušan Ivan, Adam Lánik, Maximilián Majerník Vodné zdroje v obci Bernolákova 5, Holíč 90851
Oliver Sovik, Marko Matuškovič, Matúš Krämer Neposedná voda Základná škola, Školská 226, 90041 Rovinka
Veronika Vaľočíková, Tomáš Vaľočík, Eva Grajcárová, Laura Matinová Aqua poly. sk Palín 104, 07213 Palín
Nikola Šašinková, Nina Boldocká, Karin Vašicová, Simona Gazdová, Veronika Dulayová Voda naša každodenná je i voda odpadová Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
Štefan Hlušák, Richard Matyšek Filtrácia pod Bratislavou Drieňová 16, 821 03 Bratislava
Sofia Krejčová, Milica Čurčič Porovnanie efektívnosti mikrozávlahových a tradičných závlahových systémov pri pestovaní záhradníckych plodín Ul.1. mája 8
90101 Malacky
Ivana Andrejčíková, Alica Paulíková, Zuzana Hudáková, Alexandra Makarová, Daniel Müller Čistenie odpadových vôd v Snine Švermova 10, 069 01 Snina
Veronika Kerliková, Adriána Ľuľová, Dávid Piško, Maroš Miško, Dominik Semjon História kanalizácie v meste Snina Švermova 10, 069 01 Snina
Lívia Pčolová, Zuzana Opálková Výroba pitnej vody Švermova 10, 06901 Snina
Gabriela Gáborová, Mária Štofirová, Erika Koveňová, Tibor Lukáč, Michal Rosoľanka Eutrofizácia povrchových vôd Švermova 10, 06901 Snina
Kamila Pčolová , Amália Surinčáková, Patrícia Rohunová, Adrián Hreško, Tadeáš Tkáč Odpadové vody-pokus Švermova 10, 069 01 Snina
Adrián Lukáč, Terézia Stachovičová, Nikolas Steiner, Adela Erbertová Sihoť – zdroj pitnej vody
Bernolákova 5
908 51 Holíč
Martin Čižmár, Marek Mračna, Daniel Pernička, Samuel Pernička, Michal Valigurský Prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou v povodňových oblastiach Ulica 1. mája 8, Malacky 901 01
Terézia Habalová, Agáta Petrášová, Nina Slobodová Téma: Úpravovňa vody
Bernolákova 5
908 51 Holíč
Ema Cigáňová, Radka Ďuriačová Veľká Vodárenská Jedľové Kostoľany 75
95196 Jedľové Kostoľany
MIchal Ružička, Daniel Švrček Dôležitosť ČOV v našom meste Bernolákova 5
908 51 Holíč
Adam Horniak, Adam Šebesta, Roman Tkáč, Marek Duffek ČOV – pozorovanie čistenia odpadovej vody Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holič
Nicol Fanturová, Karolína Vaculková Kto alebo čo spôsobuje eutrofizáciu? Bernolákova 5
908 51 Holíč
Sarkisyan Anna, Vaľková Emma, Spustová Emília Voda špinavá, voda čistá Súkromné gymnázium, Česká 10, 831 03 Bratislava
Rebecca Križánkova, Lucia Stienerová, Marek Hudeček, Patrik Škrovánek Voduška a Vodárik v úpravni pitnej vody …. Bernolákova 5
908 51 Holíč

Cieľ projektu

Cieľom Festivalu vody je pomôcť školám aktívne zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy. Keďže jednotlivé témy sú špeciálne zamerané na oblasť vody, žiaci si prostredníctvom riešenia projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov budú môcť uvedomiť význam a  dôležitosť vody v našom živote.

Kto sa môže zapojiť?

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiacke tímy zo základných škôl a osemročných gymnázií .

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

 • Kategória I: tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl
 • Kategória II: tímy žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl alebo 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Časový harmonogram projektu

3. október – vyhlásenie Festivalu vody 2017.
16. november 2017 – uzávierka prihlášok do súťaže. Do tohto dátumu je potrebné elektronicky poslať prihlášky žiackych tímov a abstrakty (popis projektu v rozsahu max. 2xA4).
1. december 2017 – hodnotiaca komisia vyberie tímy postupujúce do finále.
12. december 2017 – v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave sa uskutoční finále festivalu a oceňovanie víťazných projektov.

Prihlasovanie do súťaže

Prihlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára. Spolu s vyplneným formulárom je potrebné poslať  aj abstrakt súťažného projektu (max. rozsah 2xA4). K abstraktu je možné pridať aj fotodokumentáciu projektu.

Témy súťaže

Kategória I:

 1. Kolobeh vody v prírode – model.
 2. Vodné zdroje v okolí našej obce a ich využívanie.
 3. Význam vody v ľudskom organizme (dotazník medzi žiakmi: pitný režim žiakov).
 4. Efektívne využívanie dažďovej vody v našej škole, v našej obci.
 5. Voda vo vzdelávacom procese – návrh na hru, prostredníctvom ktorej sa deti učia o vode.

Kategória II:

 1. Výroba pitnej vody – naše poznatky z exkurzie do prevádzok na výrobu a úpravu pitnej vody.
 2. Odpadové vody – história budovania kanalizácie, vyhľadávanie aktuálnych problémov s odpadovými vodami v našej obci, našom meste. (napr. pripojenosť na verejnú kanalizáciu, plynulosť odtoku vody pri intenzívnych dažďoch a pod.)
 3. Proces čistenia odpadových vôd v našom okolí (pozorovanie čistenia vody).
 4. Eutrofizácia povrchových vôd – jej príčiny, dôsledky a možnosti minimalizovania.
 5. Prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou – príklady z našej školy, obce, mesta, alebo aj z iných miest a iných krajín.

Pravidlá súťaže

Vyhlasovateľ súťaže:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48

826 46 Bratislava

www.bvsas.sk

Organizátor súťaže:

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu

FMFI UK Mlynská dolina

842 48 Bratislava

www.avv.sk

 

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Šlesariková,  info@avv.sk, 0905 761 360