Výsledky – Mladý filmový tvorca (4. ročník)

Meno Názov práce Škola Ocenená práca
I. kategória: 1. stupeň ZŠ – VODA A JEJ VÝZNAM
1. Kolektív žiakov zssbpbb2 Kolobeh vody ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
2. Kolektív žiakov zssbpbb1 Voda dôležitá pre život ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
3. Kolektív žiakov zssbpbb5 Voda v domácnosti ZŠ, Trieda SNP 20 , Banská Bystrica
II. kategória: 2. stupeň ZŠ – VODA A JEJ VÝZNAM
1. Kolektív 7.A Príbeh vodnej kvapky ZŠ Mládežnícka 16, Púchov
2. Paula Tomášová Voda, matka života ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
3. Viktória Dudová Voda je život ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
III. kategória: Stredné školy a gymnáziá – VODA A JEJ VÝZNAM
1. Kolektív žiakov 2.B Za čistú vodu OA, Komenského 1, Humenné
2. Samuel Čenger Voda – dar Zeme Gymnázium A. Vrábla, Levice
3. Benjamín Haverla Dar pre život SSOŠ, Ul. 29. augusta, Poprad
I. kategória: 1. stupeň ZŠ – BEZPEČNE DO ŠKOLY
1. Kolektív žiakov 2.A Naša cesta do školy ZŠ, Dargovských Hrdinov 19, Humenné
2. Filip Duda Mojich 5 pravidiel bezpečnej cesty do školy ZŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica
3. Kolektív žiakov zssbpbb4 Pokazený semafor ZŠ, Trieda SNP 20 Banská Bystrica
II. kategória: 2. stupeň ZŠ – BEZPEČNE DO ŠKOLY
1. Kolektív žiakov 6.B Cesta do školy KZŠ s MŠ, A. Bernoláka, Martin
2. Timotej Taiš Bezpečne do školy ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov
3. Ruthy Urbánková Ako správne do školy ZŠ, P. Jilemnického, Zvolen
III. kategória: Stredné školy a gymnáziá – BEZPEČNE DO ŠKOLY
1. Bianka Vandová a Natália Frandoferová Bezpečne do školy SPŠ, Svidník
2. Jana Maľová Bezpečne Gymnázium A. Vrábla, Levice
3. Arpád Imre Víťaz v živote SOŠ technická, Rožňava