Výsledky – Mladý filmový tvorca

Meno Názov práce Škola Ocenená práca
I. kategória: 1. stupeň ZŠ
1. Lukáš Strigáč Ťažká práca pilčíkov ZŠ s MŠ Krivec 1355, Hriňová
2. Michaela Lišková Ako sa bociany sťahovali ZŠ Ľudovíta Štúra,  Modra
3. Adela Bečáková Kamarátka lopta ZŠ s MŠ Krivec 1355, Hriňová
II. kategória: 2. stupeň ZŠ
1. Kolektív žiakov 7. ročníka (20 detí) Ako ceruzky do Afriky išli ZŠ Ľudovíta Štúra,  Modra
2. Daniel Dobrík Úprava záhrady ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice
3. Benjamín Haverla,
Martin Novák,Martin Knor,
Lukáš Mazan, Filip Kuloštiak
Chceme žiť ZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Martin
III. kategória: SŠ a gymnázií
1. Adam Kráľ  Závod slimákov SOŠ polygrafická, Bratislava
2. Nikola Kišová  Nezbedné labky Gymnázium Bernolákova 37, Šurany
3. Natália Hobotová  Doba zľadovatelá SOŠ polygrafická, Bratislava
VI. kategória: SOŠ so štúdijným odborom/zameraním na animovanú tvorbu
1. Monika Vargová  Lifeless Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Bratislava
2. Erik Džima  The beeman – Včelí muž SUŠ scénického výtvarníctva, Bratislava
3. Patrícia Kleinová  Apetít SUŠ scénického výtvarníctva, Bratislava