SÚŤAŽ: Viem, čím budem a prečo

5. ročník súťaže

Výsledky a výsledné práce 5. ročníka si môžete pozrieť tu

Milé deti, žiaci a študenti!

Premýšľali ste nad tým, čím by ste chceli byť až vyrastiete? Ak v tom máte jasno, neváhajte a zapojte sa do 5. ročníka súťaže „Viem, čím budem a prečo“, ktorú organizuje SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s portálom www.skola.sk.

Súťažiť môže každý, kto vyplní elektronickú prihlášku a do 20.10.2019 zašle svoj súťažný príspevok na adresu:

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Súťažiť sa bude v 4 kategóriách:

  • I. kategória: materské školy – obrázok (formát A4 alebo A3)
  • II. kategória: 1.stupeň ZŠ – obrázok (formát A4 alebo A3)
  • III. kategória: 2.stupeň ZŠ – esej (rozsah max 1 strana A4)
  • IV. kategória: SŠ a gymnáziá – esej (rozsah max 1 strana A4)

Výsledky a výsledné práce 4. ročníka si môžete pozrieť tu

Trvanie súťaže: 20.9.2019 – 20.10.2019

 

Naši partneri:

LOGO INCHEBA NEW