Výsledky – Viem, čím budem a prečo (0. ročník)

Meno Názov práce Škola Ocenená práca
I. kategória: Materské školy
1. Filip Bovan Hasič MŠ Okulka 21, Vranov nad Topľou 093 01 Obrázok
Prezentácia
2. Sandra Čimborová Lekárka ZŠ s MŠ, Školská 394, Žirany 951 74 Obrázok
2. Nikolka Adámeková Baletka MŠ, Haburská 6, Bratislava 821 01 Obrázok
2. Boris Bartoš Herec MŠ Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota 979 01 Obrázok
3. Daniel Nikolas Dic Vedec a výskumník Súkromná MŠ, Drotárska cesta 48, Bratislava 811 04 Obrázok
3. Alex Mucha Kuchár MŠ pri ZŠ s MŠ Kravany, sv. Alžbety 140, Kravany 059 18 Obrázok
3. Timea Kolesárová Ochranárka prírody MŠ, ulica Ernesta Rótha 518/4, Rožňava, 048 01 Obrázok
II. kategória: Základné školy
1. Andrea Urbanová Maliarka ZŠ – Alapiskola, Fiľ.Kováče č.274, Fiľakovo, 986 01 Opis (PDF)
2. Diana Deáková Lekár-misionár ZŠ Komenského 4, Veľký Krtíš, 99001 Opis (PDF)
2. Emília Pálmaiová Fotografka Evanjelické lýceum, Palisády 57, Bratislava, 811 06 Opis (PDF)
3. Laura Poláková Manažérka ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou, 06783 Opis (PDF)
3. Matúš Kočiš Kamionista ZŠ, Krosnianska 2, Košice, 04022
3. Martin Maťašeje Futbalista ZŠ, Športovcov 371/21, Partizánske, 958 04 Opis (PDF)
III. kategória: Stredné školy a gymnáziá
1. Nela Gloríková Aplikovaná ornitológia Gymnázium, Kukučínová 4239/1, Poprad, 058 39 Opis (PDF)
2. Daniel Mikula Chemik Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, Vranov n/Topľou, 09301 Opis (PDF)
2. Milan Cák IT – špecialista SPŠE Karola Adlera 5, Bratislava, 841 02 Opis (PDF)
Prezentácia
3. Nina Bučeková Ministerka školstva Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova 69, Senec, 90301 Opis (PDF)