Podporujeme

Vedu a výskum

vedu-a-vyskumZámerom SEA – Agentúry pre vzdelanie a vedu je aj popularizácia vedy a výskumu a ich prepájanie s praxou. To je možné dosiahnuť iba prostredníctvom neustáleho zvyšovania vzdelanostnej úrovne a podporou vedeckých pracovníkov, ktorí majú záujem o nové trendy a uplatňujú pri svojej vedeckej práci inovatívne metódy a prístupy. Investícia do ľudského kapitálu je tou najlepšou investíciou a práve preto podporujeme aj:

  • účasť na významných domácich a zahraničných vedeckých konferenciách – možnosť uhradenia konferenčného poplatku, príp. refundácia ďalších relevantných finančných výdavkov
  • účasť na výstavách – možnosť zúčastniť sa výstav v zahraničí (preplatenie časti nákladov)

Modernizácia škôl

modernizaciu-skol-1

modernizaciu-skol-2Nie ste si istý, ako využiť  financovanie z EÚ fondov na nové učebné pomôcky a odmeny učiteľom?  Bojíte sa priveľa administratívy?

Využite naše poradenské a konzultačné služby na získanie financií v oblasti vedy a vzdelávania. Písanie projektu zverte profesionálom, ktorí projekt nielen napíšu, ale aj pomôžu s jeho realizáciou.  To vám umožní využiť získané dotácie v maximálnej miere.

Administratívu a množstvo výkazov úplne odbúrať nedokážeme. Máme však dosť vzorov na uľahčenie vašej práce, čím vám ostane viac času na vychutnanie si radosti z učenia po novom. V prípade záujmu vám poskytneme referencie z 28 škôl, s ktorými spolupracujeme pri realizácii projektov.

Informácie o uskutočnených projektoch nájdete TU

V prípade záujmu o poradenstvo či využitie naších služieb v akejkoľvek fáze projektu nás prosím kontaktujte.

Študentov

studentov-1Ponúkame podporu študentom, ktorí pracujú na zaujímavých témach ŠVOČ (Študentská výskumno-odborná činnosť), bakalárskych, či diplomových prác. Hľadáme spoločné riešenia a nakoľko spolupracujeme s Alianciou priemyselných zväzov, ku zaujímavým témam diplomových či bakalárskych prác vieme nájsť vhodného partnera priamo z praxe.
Ale aj naopak – ku konkrétnym problémom z praxe v oblasti vedy, výskumu a inovácií hľadáme študentov, ktorí majú dobré nápady, ale hlavne záujem pustiť sa do riešenia v spolupráci so skúsenými partnermi z praxe. Plánujeme vytvoriť portál na výmenu vzájomných informácií a prepojenie sféry zamestnávateľov a sféry študentov.

Rozvoj regiónov a turizmu

Slovensko má vďaka výhodnej geografickej polohe, dobre vybudovanej infraštruktúre a rozmanitosti krajinného prostredia atraktívne podmienky pre rozvoj rôznorodej ponuky cestovného ruchu. Bratislava ako taká predstavuje dominantné turistické centrum s medzinárodným významom.

rozvoj-regionov-a-turizmuPonuka atrakcií Slovenska nespočíva len v prírodných krásach, poznávaní histórie, kultúrnych tradíciách, či možnostiach športového vyžitia, veľký potenciál má aj rozvoj kongresového turizmu.

SEA– Agentúra pre vzdelanie a vedu podporuje regionálny rozvoj a cestovný ruch propagáciou turizmu v printovej aj elektronickej podobe.