Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku

Miesto konania: Modra-Harmónia

Termín: 24.-25.01.2018

Pozvánka na seminár