Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju regiónov a zamestnanosti na Slovensku

Miesto konania: Modra-Harmónia

Termín: 25.-26.01.2017

Pozvánka na seminár