Podporujeme študentov

studentov-1Ponúkame podporu študentom, ktorí pracujú na zaujímavých témach ŠVOČ (Študentská výskumno-odborná činnosť), bakalárskych, či diplomových prác. Hľadáme spoločné riešenia a nakoľko spolupracujeme s Alianciou priemyselných zväzov, ku zaujímavým témam diplomových či bakalárskych prác vieme nájsť vhodného partnera priamo z praxe.
Ale aj naopak – ku konkrétnym problémom z praxe v oblasti vedy, výskumu a inovácií hľadáme študentov, ktorí majú dobré nápady, ale hlavne záujem pustiť sa do riešenia v spolupráci so skúsenými partnermi z praxe. Plánujeme vytvoriť portál na výmenu vzájomných informácií a prepojenie sféry zamestnávateľov a sféry študentov.