Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

Miesto konania: Penzión Harmónia***, 900 01 Modra – Harmónia, Okružná ul. č. 3173

Termín: 22.-24.01.2019

Cieľom  seminára je poukázať na potrebu spolupráce podnikateľov, územnej samosprávy a neziskového sektora pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Oboznámiť s možnosťami podpory rozvoja vidieka z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Načrtnúť problematiku Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj rozvoja vidieckej krajiny v rozsahu jej nástrojov, aktérov a synergických efektov. Venovať sa vylepšeniu domáceho a medzinárodného vidieckeho turizmu a agroturizmu. Zároveň uskutočniť vzájomnú výmenu skúseností z realizácie úspešných projektov obnovy vidieka a agrokomplexu na Slovensku. Súčasťou seminára je aj exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vinnej ceste. Seminár je určený pre členov SPPK, SZVTA, ASYF, komunálnych a regionálnych manažérov, agropodnikateľov, pedagógov, tretí sektor, fanúšikov vo vidieckom turizme a agroturizme, ako aj záujemcov o trendy v agrokomplexe a na vidieku.