Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

Miesto konania: Modra-Harmónia

Termín: 22.-24.01.2019

Pozvánka na seminár