O projekte

Projekt Vedomostné ostrovy realizuje Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so SEA – Agentúrou pre vzdelanie a vedu.

Cieľom projektu je:

 • podporiť inovatívne interaktíve formy vzdelávania:
  • predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej
   výchovy,
   ekológie a fyziky,
  • prepájajúce teoretické poznatky s praxou a s kariérnym
   poradenstvom
 • rozšíriť dostupnosť IKT na školách
 • zlepšovať prístup k moderným metódam vzdelávania pre všetkých žiakov
  základných škôl

Čo sú vedomostné ostrovy?

Interaktívne kiosky s tromi dotykovými obrazovkami plné zaujímavých poznatkov, či veselých testov, ktoré aj s internetovým pripojením získalo 100 základných škôl z celého Slovenska. Prestávky a vyučovanie na nich spestrujú od februára 2018.

Na animovanom ostrove je množstvo zaujímavostí z techniky, nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky. Spracované sú netradičnou encyklopedickou formou tak, že javy vysvetľujú na príkladoch z reálneho života. ​

Okrem objavovania vedomostí na ostrove čaká aj špeciálny virtuálny kariérnyporadca. Pomocou test „Vieš, čím chceš byť?“ môžu žiaci odhaliť, aké by mohlo byť ich povolanie v budúcnosti a akú strednú školu si vybrať. ​

Viac informácií nájdete na stránke projektu www.vedomostne-ostrovy.sk