SÚŤAŽ: Mladý filmový tvorca

5. ročník súťaže

Milé deti, žiaci a študenti!

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, a portálom www.skola.sk, organizovala 5. ročník súťaže amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“.

Súťaž bola žánrovo zameraná na krátky animovaný film a zúčastniť sa jej mohli deti a mládež vo veku 6-18 rokov. Mladí amatérski tvorcovia mali možnosť v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. Do súťaže sa mohli zapojiť tak jednotlivci, ako aj tímy.

Tematické zameranie súťaže:

  • Ako môžem pomáhať druhým?
  • Čo spája Slovensko a Madagaskar?

Úlohou bolo natočiť krátky animovaný film v rozsahu 30-90 sekúnd na jednu z dvoch súťažných tém. Súťažilo sa v troch kategóriách:

  • I.kategória – 1. stupeň ZŠ
  • II.kategória – 2. stupeň ZŠ
  • III.kategória – SŠ a gymnáziá