Poradenstvo

Školenia a semináre

V krásnom a príjemnom prostredí Modra-Harmónia organizujeme rôzne semináre, školenia, workshopy a kurzy. S možnosťou športového vyžitia, vychádzok do okolia, ubytovania a stravy v Penzióne Harmónia za výhodné ceny. Ak sa rozhodnete zorganizovať tu teambuilding či relaxačný víkend pre svoju firmu, prípadne si len prísť oddýchnuť, kontaktujte nás.

Viac o Penzióne Harmónia na stránke
www.penzionharmonia.com

Audit výkonnosti

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu ponúka firmám audit výkonnosti a motivácie personálu spoločnosti. Výsledky auditu slúžia ako podkladovým materiál k internému zaškoľovaniu pracovníkov. Toto zaškolenie slúži pre interné potreby a k zlepšeniu schopností personálu vykonávať svoju prácu.

Firemné vzdelávanie

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu poskytuje firmám možnosť interného vzdelávania na spojeného s individuálnymi konzultáciami personálu. Význam tohto vzdelávania spočíva v zlepšení schopností riadiť seba a podriadených pracovníkov. Spätná väzba na zisťovanie úspešnosti sa vykonáva formou preskúšania personálu.