Horizon Hydrogen Grand Prix 

MEDZINÁRODNÉ PRETEKY VODÍKOVÝCH RC ÁUT

Čo je Horizon Hydrogen Grand Prix?

Semestrálny program H2GP umožňuje študentom, aby sa pokúsili riešiť problémy automobilového priemyslu na Zemi a zamerali sa na technológie obnoviteľnej energie. Výsledkom programu je to, že študenti vedia navrhnúť a postaviť ich vlastné vodíkové autíčko. Program Horizon Hydrogen Grand Prix spĺňa potreby technického vzdelania. Je dôležité podporovať vzdelávanie novej generácie vedcov, technikov a inovátorov. Náš STEM program môže byť úspešný aj vďaka Vám. Staňte sa partnerom H2GP už DNES!

Fázy projektu

 Definovanie problému

1. týždeň

Klimatické zmeny

 • Preskúmanie dôkazov o globálnych klimatických zmenách a ich dôsledkoch na ľudstvo.

 • Možnosti obnoviteľných zdrojov energie.

 • Preskúmanie výhod a obmedzení rôznych druhov obnoviteľných zdrojov energie.

 • Použité pomôcky pre vzdelanie o obnoviteľných zdrojoch energie: veterná, solárna, termoelektrická, etanolová.

 • Výstupy: pracovné listy o klimatických zmenách, laboratórne pokusy o obnoviteľných zdrojoch energie, videá z pokusov.

2. týždeň

Skladovanie energie

 • Porovnanie kapacít skladovania energie elektrolytického palivového článku a batérie.

 • Použité pomôcky: palivové články, batérie s obsahom slanej vody, superkapacitátor, hydrostik.

 • Experimentovanie s palivovými článkami a batériami ako zdrojmi energie pre auto.

 • Použité pomôcky: sada pre elektrickú mobilitu

 • Výstupy: laboratórne pokusy pre skladovanie energie a elektrickú mobilitu, video záznamy z pokusov.

Návrh riešenia

3.-8. týždeň

Navrhovanie vlastného riešenia / zostavovanie podvozku RC autíčka

 • Začiatok návrhov optimálneho riešenia vzhľadu RC autíčka a zostavenie podvozku.

 • Výstupy: fotografie a video z procesu montáže.

6.-8. týždeň

Návrhy riešení pomocou softvéru Autodesk

 • Študenti sa naučia používať Autodesk a vytvoria konštrukciu karosérie RC autíčka.

 • Výstupy: finálny dizajn RC autíčka, fotografie a video z procesu návrhu modelu.

9. týždeň

Stavba modelu RC autíčka

 • Naplánovanie a konštrukcia RC modelu autíčka.

 • Výstupy: fotografie a video z konštrukcie, výrobné správy.

Vákuové lisovanie karosérie RC modelu autíčka (iba ak si študenti zvolia danú metódu)

 • Konštrukcia vákuového lisu a jeho použitie na výrobu karosérie.

 • Výstupy: fotografie a video z konštrukcie lisu a karosérie, výrobné správy.

Testovanie riešenia

10.-15. týždeň

Naberanie šoférskych zručností:

 • Určenie obmedzení výkonu RC modelu autíčka a naberanie skúseností pri jeho riadení.

 • Výstupy: fotografie a videá z jazdy, šoférske denníky

Ladenie výkonu RC modelu autíčka:

 • Úprava podvozku, karosérie a štýlu jazdy pre zlepšenie výkonu.

 • Výstupy: fotografie a video z vykonávanými zmenami.

Údržba a opravy:

 • Zber dát pre lepšie doladenie a úpravu častí modelu, ktoré sa môžu počas jazdy poškodiť, alebo opotrebovať.

 • Výstupy: fotografie a video z takejto údržby a opráv.

Dokončenie prezentačného videa:

 • Príprava video prezentácie zo záznamov, ktoré boli doteraz zhotovené a ich post produkcia.

 • Výstupy: konečná verzia prezentačného videa (koniec 15. týždňa).

16. týždeň

Písanie správy k projektu:

 • Za použitia materiálov z uplynulých týždňov zostavenie správy o priebehu návrhu a konštrukcie modelu.

 • Výstupy: záverečná konštrukčná správa (prezentovaná na preteku H2GP, koniec 16. týždňa)

Posledné prípravy pred pretekom:

 • Vyriešenie posledných problémov s modelom, opätovná kontrola pravidiel preteku a posledné úpravy a prípravy na pretek.

 • Výstupy: posudzovanie dizajnu RC modelu autíčka (pri preteku H2GP, koniec 16. týždňa).

Oficiálna stránka súťaže

ENERGY BOX a jeho využitie vo vzdelávacom procese

Horizon Energy Box je kompletná zostava, ktorá jednoduchou a názornou formou prezentuje žiakom ako funguje výroba obnoviteľnej energie z rôznych zdrojov. Box obsahuje moduly pre výrobu a využitie solárnej, veternej, kinetickej energie a rovnako aj moduly pre výrobu energie z vodíku, etanolu, slanej vody, teplej a studenej vody. So zariadeniami v Energy Boxe je možné vytvoriť rôzne pokusy a scenáre pre žiakov počas vyučovania.