Medzinárodná konferencia 3D meranie a zobrazovanie – 4. ročník

Nezisková organizácia SEA – Agentúra pre vedu a vzdelávanie v spolupráci s Vision Systems, s.r.o. zorganizovala už štvrtý ročník Medzinárodnej konferencie 3D merania a zobrazovania. Konferencia sa uskutočnila opäť v priestoroch jedného z hlavných partnerov konferencie, spoločnosti KVANT spol. s r. o. v Bratislave, na Odborárskej 21. ​

Medzinárodná konferencia zameraná na 3D meranie a zobrazovanie sprostredkovala účastníkom najnovšie trendy v tejto oblasti. Na konferencii boli prezentované rôzne fyzikálne princípy viacerých popredných svetových výrobcov riešení. Súčasťou boli aj ukážky z praxe a možnosť vyskúšať si vybrané zariadenia. ​

Konferencia trvala dva dni, začalo to registráciou a raňajkami 16. októbra 2019 o 9:00 hodine. Následne pokračoval rad odborných prednášok, ktoré prinášali odborné informácie a prehľad o aktuálnom využívaní 3D merania v priemysle aj v doprave. Medzi najzaujímavejšie prednášky patrili nová rada Alvium kamier pre oblasť spracovania obrazov, deterministické rozpoznávanie pravouhlého tvaru z údajov laserového profilometra. Príklady využitia bezkontaktných 3D metód sa však netýkajú iba priemyselných oblastí, ale využitie nachádzajú aj pri detekcii pohybujúcich sa objektov v atmosfére. Po prvom dni prednášok a večeri nasledovala ochutnávka kvalitných slovenských vín s výkladom someliéra o jednotlivých odrodách i neformálne diskusie medzi účastníkmi. Počas druhého dňa nasledovala ďalšia časť odborných prednášok až do 14:30. ​

Hlavnými partnermi konferencie boli TESCAN ORSAY HOLDING a. s., Expert_for_3D_Landscape, spol. s r. o. a spoločnosť KVANT spol. s r. o., ktorí spolu s ďalšími partnermi obohatili konferenciu svojou aktívnou účasťou, prednáškami i vystavenými zariadeniami a prístrojmi s možnosťou vyskúšania ich možností. Vysokú úroveň konferencie pomohli svojimi prednáškami zabezpečiť aj odborníci z akademickej pôdy: Medzinárodné laserové centrum, Slovenská technická univerzita, FMFI UK Bratislava.

​O prednáškach prezentovaných na konferencii si môžete viac prečítať v Zborníku: Abstrakty a prednášky zo 4. ročníka konferencie.

Web konferencie: konferencia3d.avv.sk