… záleží nám

na vzdelaní

O nás

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu je občianske združenie, ktoré od svojho založenia v roku 1993 pôsobí v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu.

Naše aktivity

Sme zástancovia vzdelávania zábavnou a interaktívnouformou, ktorá je príťažlivá tak pre deti, ako aj pre dospelých.

H2GP

Horizon Hydrogen Grand Prix – Preteky vodíkových áut

Fond podpory talentovaných autorov

Talentovaným autorom ponúkame možnosť vydať svoju tvorbu a zároveň im umožniť prezentovať svoju tvorbu na verejnosti.

Súťaže

Deti a mládež z celého Slovenska majú možnosť zapojiť sa do našich súťaží, ktoré organizujeme v spolupráci s Alianciou priemyselných zväzov a portálom www.skola.sk.

Medzinárodná konferencia 3D meranie a zobrazovanie

Zobrazovanie a moderné diagnostické metódy v priemyselnej praxi.

Petícia za obnovu povinnej maturity z matematiky

Veríme tomu, že matematika má neoceniteľný význam a jej znalosť prispieva k vzdelanostnej úrovni nielen jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti.