...záleží nám na vzdelaní

O nás

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu je občianske združenie, ktoré od svojho založenia v roku 1993 pôsobí v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu.

Naše aktivity

Sme zástancovia vzdelávania zábavnou a interaktívnouformou, ktorá je príťažlivá tak pre deti, ako aj pre dospelých.

Grand Prix HORIZON

HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE Preteky vodíkových áut

Fond podpory talentovaných autorov

Talentovaným autorom ponúkame možnosť vydať svoju tvorbu a zároveň im umožniť prezentovať svoju tvorbu na verejnosti.

Súťaže

Deti a mládež z celého Slovenska majú možnosť zapojiť sa do našich súťaží, ktoré organizujeme v spolupráci s Alianciou priemyselných zväzov a portálom www.skola.sk.

Medzinárodná konferencia 3D meranie a zobrazovanie

Zobrazovanie a moderné diagnostické metódy v priemyselnej praxi.

Petícia za obnovu povinnej maturity z matematiky

Veríme tomu, že matematika má neoceniteľný význam a jej znalosť prispieva k vzdelanostnej úrovni nielen jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti.