Kontakt

Adresa: SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu
Sídlo: FMFI UK Mlynská dolina F2 842 48 Bratislava
Tel.: +421 918 632 010, +421 905 761 360
Email: info@avv.sk
Web: www.avv.sk

Bankové spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 11473620/0900
IČO: 30804451
DIČ: 2020900662
IČ DPH: SK2020900662

Spoločnosť je zapísaná v registri MV SR, sekcia verejnej správy, odb. vnútorných vecí VVS/1-900/90-8080-4 so živnostenským oprávnením vydaným Obvodným úradom v Bratislave, Číslo živnostenského registra: 110-170281

Napíšte nám:

2 + 13 =