„Zapoj sa online z domu a navrhni a zostroj robota z Artec blokov na tému „Bezpečná premávka“.

Krátke prezentačné video uploadni na Youtube a link nám pošli do 31. Augusta. Možno práve ty sa posunieš do medzinárodného kola a zasúťažíš si s celým svetom.“

Cieľom súťaže „Universal Robotics Challenge“ je zvýšenie záujmu a nadšenia pre robotiku a spojenie detí z celého sveta v súťažení s robotmi, ktoré sami vytvorili a naprogramovali.

★ Všetky súťaže využívajú platformu ArtecRobo a Artec Blocks.

 

Bezpečná premávka

Od áut a autobusov až po vlaky ľudia používajú rozmanité typy vozidiel, s ktorými musia dodržiavať dopravné predpisy. V mestách využívajú množstvo spôsobov, ako predchádzať nehodám a udržiavať plynulú premávku. Úlohou súťažiacich bude navrhnúť a zostrojiť inovatívneho robota, ktorý pomáha udržiavať bezpečnú premávku.

 

Video by malo byť dlhé najviac 2 minúty. Dva najlepšie nápady z prvého stupňa a dva najlepšie nápady z druhého stupňa budú zaradené do medzinárodného kola, ktoré prebehne v septembri.

Klikni na video a inšpiruj sa minuloročným víťazom: