Projekt Majstri techniky – workshop november 2023

Projekt Majstri techniky – workshop november 2023

Náš prvý workshop sa konal 15. a 16. novembra v prekrásnom prostredí Harmónie a zúčastnili sa ho partneri z Chorvátska, Slovinska aj všetci účastníci zo Slovenka. Počas necelých dvoch dní sme sa viac spoznali, odskúšali si, ako bude fungovať naša medzinárodná...
Projekt POŠLIME KLASTRE DO ŠKOLY – November 2023

Projekt POŠLIME KLASTRE DO ŠKOLY – November 2023

Náš projekt, ktorého cieľom bolo zapojiť do propagácie, modernizácie a internacionalizácie slovenských klastrov študentov slovenských stredných škôl sa skončil. Vďaka partnerstvu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sa nám podarilo do neho zapojiť 8 Stredných...
Projekt POŠLIME KLASTRE DO ŠKOLY – máj 2023

Projekt POŠLIME KLASTRE DO ŠKOLY – máj 2023

V máji sme boli úspešní a získali sme finančnú podporu z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na projekt „POŠLIME KLASTRE DO ŠKOLY“. Do projektu je zapojených 8 stredných škôl z celého Slovenska. Úlohou študentov je v rámci...
SEMINÁR PRE UČITEĽOV – november 2022

SEMINÁR PRE UČITEĽOV – november 2022

Dňa 24. novembra 2022 sme pod hlavičkou SEA organizovali už tretí seminár pre učiteľov v konferenčnej miestnostina Odborárskej 21. Témou semináru boli „Nové trendy vo vyučovaní“. Cieľom podujatia bolo ukázať učiteľom stredných škôl, aké novinky sú na trhu s učebnými...
Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2022

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2022

Čo je cvičná firma? Podľa definície zo stránky www.siov.sk: Je to voliteľný alebo povinný predmet na strednej škole, ktorý slúži na komplexné osvojenie si zručností, schopností aj odborných vedomostí súvisiacich so založením a vedením reálnej  firmy. Je mostom medzi...
SEMINÁR PRE UČITEĽOV – september 2022

SEMINÁR PRE UČITEĽOV – september 2022

Dňa 22. septembra sme pod hlavičkou SEA organizovali druhý seminár pre učiteľov a slovenských predajcov učebných pomôcok v konferenčnej miestnosti na Odborárskej 21. Témou semináru bolo „Jesenné novinky pre stredné odborné školy“. Pozvanie na seminár prijali...
SEMINÁR PRE UČITELOV – jún 2022

SEMINÁR PRE UČITELOV – jún 2022

Dňa 2. júna sme pod hlavičkou SEA organizovali prvý seminár pre učiteľov v konferenčnej miestnosti na Odborárskej 21. Témou semináru bolo „Zvyšovanie digitálnych zručností v podmienkach slovenského školstva“.   Cieľom podujatia bolo ukázať učiteľom základných...