O nás

Profil spoločnosti

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu (Science and Education Agency) je občianske združenie, ktoré od svojho založenia v roku 1993 pôsobí v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu.

Vzdelanie a veda majú neoceniteľný význam pre strategický rozvoj celej spoločnosti. Hlavným prínosom sú nielen nové poznatky a technický pokrok, ale vďaka pokroku a novým možnostiam aj kultúrne obohatenie.

Účasťou na zaujímavých vedeckých projektoch sa snažíme o popularizáciu vedy a výskumu a ich prepájanie s praxou. Zároveň poskytujeme podporu a pomoc školám pri rozvoji moderného a inovatívneho vzdelávania a podporujeme ich prepojenia s priemyselnou praxou.

Naša vízia

Našou víziou je moderná spoločnosť otvorená inováciám, novým myšlienkam a nápadom. Spoločnosť, ktorá vie oceniť prínos nových trendov a kreatívnych riešení, a zároveň ich aj efektívne využiť v praktickom živote.

Naše poslanie

Záleží nám na rozvoji vedy, techniky, výskumu a vzdelávania. Naším poslaním je prinášať nové riešenia a podporovať:

 • vzdelanie a aktivity spojené s celoživotným vzdelávaním
 • vedu a techniku a ich prepájanie s praxou
 • vedecko-výskumné projekty – tak prírodné, ako aj humanitné odbory
 • umelecké aktivity a prezentáciu umelcov na verejnosti
 • podujatia so zameraním na zdravý spôsob života, športové aktivity, rozvoj osobnosti a harmonizáciu životného štýlu

Zámery a ciele

Naším zámerom je prispievať k rozvoju moderného a inovatívneho vzdelávania, preto poskytujeme pomoc školám pri získavaní finančných prostriedkov prostredníctvom grantov, projektov a výziev. Sme zástancovia vzdelávania zábavnou a interaktívnou formou, ktorá je príťažlivá tak pre deti, ako aj pre dospelých. Organizovaním rôznych súťaží pre deti a mládež podporujeme rozvoj ich kreativity a osobnosti.

​Zároveň zviditeľňujeme a popularizujeme vedu, techniku a výskum a ich využitie v praxi. Naším cieľom je podporovať aktivity, ktoré napomáhajú propagovať medzi mladými ľuďmi vedu – tak prírodné, ako aj humanitné odbory.

Predmet činnosti

 • realizácia vzdelávacích aktivít, workshopov, prednášok a seminárov
 • poradenské a konzultačné služby
 • vypracovávanie rôznych štúdií, prognóz a analýz, projektov
 • projektový manažment
 • výskum a implementácia nových metód projektového manažmentu, riadenia a zvyšovania efektivity v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania
 • spolupráca so štátnymi a nezávislými organizáciami, zariadeniami a nadáciami doma i v zahraničí
 • šírenie informácií a publikovanie rôznych informačných a propagačných materiálov
 • vydavateľská činnosť – podpora talentovaných autorov