Semináre pre učiteľov

ZVYŠOVANIE DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ (NIELEN V PRÍRODNÝCH VEDÁCH – BIOLÓGII, FYZIKE A CHÉMII) V PODMIENKACH SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA
(2.jún 2022, Bratislava)

JESENNÉ NOVINKY PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
(22. september 2022, Bratislava)

NOVÉ TRENDY VO VZDELÁVANÍ
(24. november 2022, Bratislava)