Fyzika okolo nás

fyzika-okolo-nas-1SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu aktívne participovala pri príprave projektu Fyzika okolo nás. Projekt bol realizovaný FMFI UK za finančnej podpory Európskeho sociálneho fondu v mestách Bratislava, Senec, Zohor, Častá, Veľké Leváre, Malacky, Modra, Ivanka pri Dunaji.

Cieľom projektu Fyzika okolo nás bolo šírenie vedecko-technických informácií, a tým zvýšenie úrovne prípravy v oblasti fyziky bratislavských frekventantov dištančného vzdelávacieho programu. Do projektu bolo zapojených približne 100 frekventantov.

fyzika-okolo-nas-2Projekt prispel ku skvalitneniu poskytovania vzdelávacích aktivít, a tým aj zvýšeniu kvality vyučovania fyziky s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie v praxi. Viac informácii o tomto projekte môžete získať tu.