Veda pre život

veda-pre-zivot-1-a-2Projekt Veda pre život  vznikol v rámci popularizácie vedy a výskumu. Bol organizovaný FMFI Univerzity Komenského za finančnej podpory Európskeho sociálneho fondu. SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu bola zmluvným partnerom jeho riešiteľa a spolupracovala pri jeho príprave. Projekt bol realizovaný prostredníctvom putovných výstav a seminárov vo ôsmich väčších mestách na Slovensku:  Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Poprad, Trnava a Košice.

Cieľom projektu bola popularizácia vedy, výskumu, vývoja v spoločnosti interaktívnou formou, čoho výsledkom by mal byť zvýšený záujem mladých ľudí o  prírodné a technické predmety. Touto cestou sme chceli osloviť nielen žiakov ZŠ a SŠ, ale aj  pedagógov, rodičov a vedeckých pracovníkov, aby hľadali vhodné spôsoby zvyšovania záujmu študentov o vedu, techniku a výskum.

veda-pre-zivot-3Výstava sa stala stálou expozíciou prístupnou pre verejnosť v priestoroch FMFI v Mlynskej doline UK Bratislava. V budúcnosti plánujeme pokračovať v tomto úspešnom projekte až do vyústenia v stálu expozíciu Centra vedy a techniky v Bratislave. Viac informácii o tomto projekte môžete získať na stránke www.vedaprezivot.sk