Vedomostné ostrovy

Vedomostné ostrovy

O projekte

Projekt Vedomostné ostrovy realizuje Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so SEA – Agentúrou pre vzdelanie a vedu.
Cieľom projektu je:

  • podporiť inovatívne interaktíve formy vzdelávania:
    • predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky,
    • prepájajúce teoretické poznatky s praxou a s kariérnym poradenstvom.
  • rozšíriť dostupnosť IKT na školách
  • zlepšovať prístup k moderným metódam vzdelávania pre všetkých žiakov základných škôl

Čo sú vedomostné ostrovy?

kiosk_svk
Interaktívne kiosky s tromi dotykovými obrazovkami plné zaujímavých poznatkov, či veselých testov, ktoré aj s internetovým pripojením získalo 100 základných škôl z celého Slovenska. Prestávky a vyučovanie na nich spestrujú od februára 2018.

Na animovanom ostrove je množstvo zaujímavostí z techniky, nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky. Spracované sú netradičnou encyklopedickou formou tak, že javy vysvetľujú na príkladoch z reálneho života.

Okrem objavovania vedomostí na ostrove čaká aj špeciálny virtuálny kariérny poradca. Pomocou test „Vieš, čím chceš byť?“ môžu žiaci odhaliť, aké by mohlo byť ich povolanie v budúcnosti a akú strednú školu si vybrať.

Viac informácií nájdete na stránke projektu www.vedomostne-ostrovy.sk