Dotazník

Chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie nasledovného dotazníka.
Za vyplnenie dotazníka získate zľavovú poukážku vo výške 10% na nákup na portáli www.skola.sk

1. Používate vo vyučovaní robotické stavebnice Artec?

3. Kde čerpáte podklady/inšpiráciu pre prácu so stavebnicami Artec?

5. Mali by ste záujem zapojiť sa do súťaže, alebo projektu s využitím robotických stavebníc Artec?

2. Prečo?

3. Mali by ste záujem zúčastniť sa projektu, kde by boli využívané robotické stavebnice Artec?

Súhlas