SEA – agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s portálom www.skola.sk pripravuje medzinárodnú súťaž pre žiakov 2. stupňa ZŠ v technických zručnostiach s využitím malých obrábacích strojov. Preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie nasledovného dotazníka. Za vyplnenie dotazníka získate zľavovú poukážku na nákup na portáli www.skola.sk

1. Používate na predmete TECHNIKA malé obrábacie stroje?

3. Ktoré stroje a ako často využívate?

4. Kde čerpáte podklady/inšpiráciu pre prácu s malými obrábacími strojmi

5. Využívali by ste učebné materiály špeciálne pripravené pre prácu s malými obrábacími strojmi?

6. Mali by ste záujem zapojiť sa do súťaže využívajúcej malé obrábacie stroje?

2. Prečo?

3. Mali by ste záujem zúčastniť sa projektu, kde by boli využívané bezpečné obrábacie stroje?

Súhlas