Firemní sponzori

Výzvy veľmi rýchlo sa meniaceho 21. storočia vyžadujú nový typ pracovnej sily: taký, ktorý sa vie rýchlo prispôsobiť, spolupracovať na zložitých technických problémoch a efektívne riešiť problémy.

Prečo H2AC

Projekt H2AC bol navrhnutý tak, aby tieto výzvy napĺňal tým, že pomáha vzdelávať vďaka učebným pomôckam a princípom STEM a vzdeláva technické pracovné smery. Náš projekt zvyšuje angažovanosť študentov pomocou princípov STEM pri výučbe kariérnych zručností, ako sú: Kritické myslenie, kreatívny dizajn, projektová manažment, spoluprácu pri riešení problémov(zmenit text v obrazku, rovnako ako je na stranke)

Výhody H2AC

Okrem toho, že študenti sa učia spolupracovať aby dokončili komplexné, dlho trvajúce projekty, sú vystavení mnohým rôznym technológiám súvisiacim s obnoviteľnou energiou. Štúdie pred a po pretekoch nám umožňujú porovnať skúsenosti študentov a učiteľov z projektu. Naše štúdie ukazujú, že študenti zapojení do tohto projektu viac inklinujú k technickým smerom štúdia aj na vysokých školách s plánom zamestnať sa vo svojom odbore po ukončení školy.

Vplyv H2AC

Pre budúcich sponzorov

Chcete sa zapojiť do relevantného programu rozvoja talentov?
Ponúkame:

  • Spojiť vašu značku s týmto projektom
  • Prax študentov vo vašom podniku
  • Možnosť podieľať sa na príprave študentov na ich kariéru
  • Dobrovoľníctvo zamestnancov
  • Náborové príležitosti

Vodíková energia

Staňte sa sponzorom!