2. ročník slovenského kola – Víťazné tímy

18.4.2018

Kategórie

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Kategória Energia

Kategória Inovácie

Dizajn sympatia

Dizajn

Prezentácia školy

Názov tímu

AdlerMotors

Kysuckí strojníci

SPŠ Myjava Team

SPŠ Myjava Team

SPŠ Myjava Team

AdlerMotors

Kysuckí strojníci

Kysuckí strojníci

Škola

SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ, K. ADLERA 5, Bratislava

SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

SPŠ, Ul. SNP 413/8, Myjava

SPŠ, Ul. SNP 413/8, Myjava

SPŠ, Ul. SNP 413/8, Myjava

SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ, K. ADLERA 5, Bratislava

SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

19.4.2018

Kategórie

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Kategória Energia

Kategória Inovácie

Dizajn sympatia

Dizajn

Prezentácia školy

Názov tímu

Ostrov TEAM

SOŠE Gbely

Blesky zo Zochovej

Ostrov TEAM

Blesky zo Zochovej

SOŠ Nové Zámky

Wings on Roads

Wings on Roads

Škola

Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice

SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely

SPŠE, Zochova 9, 811 03 Bratislava

Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice

SPŠE, Zochova 9, 811 03 Bratislava

SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky

SPŠ dopravná, Sokolská 911/94 , 960 01 Zvolen

SPŠ dopravná, Sokolská 911/94 , 960 01 Zvolen