3. ročník slovenského kola – Víťazné tímy

10.4.2019

Kategórie

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Kategória Energia

Kategória Inovácie

Dizajn sympatia

Dizajn

Názov tímu

Kysuckí strojníci

OSTROV TEAM

AdlerMotors

SPŠ Myjava Team

STROJMELE

AdlerMotors

SOŠ Zámky

Škola

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

SOŠ Ostrovského 1,Ostrovského 1, Košice 040 01

Stredná priemyselná škola elektrotechnická. Ul. Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava

Stredná priemeyselná škola Levice, Ul. Fr. Hečku 503/25, Levice 934 01

Stredná priemyselná škola elektrotechnická. Ul. Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky 940 62