4. ročník slovenského kola – Víťazné tímy

4.11.2021

Kategórie

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Účasť

Účasť

Názov tímu

OSTROV TEAM

Kysuckí strojári

Wings on roads

Strojmele

Pinkers squad

Škola

SOŠ Ostrovského 1, Ostrovského 1, Košice 040 01

SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen 960 01

SPŠ Levice, ul. Fr. Hečku 503/25, Levice 934 01

SOŠ Informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava 831 52