Medzinárodná konferencia 3D meranie a zobrazovanie – 2. ročník

Téma: Moderné bezkontatkné merania v priemyselnej praxi

Nezisková organizácia SEA – Agentúra pre vedu a vzdelávanie už druhýkrát zorganizovala Medzinárodnú konferenciu 3D merania a zobrazenia, tentokrát na tému: Zobrazovanie a moderné diagnostické metódy v priemyselnej praxi. Konferencia sa uskutočnila opäť v konferenčných priestoroch v Bratislave.

Konferencia trvala dva dni, začala 21. septembra 2017 o 9:00 hodine. Pokračovalo sa radom odborných prednášok, ktoré prinášali odborné informácie a prehľad o aktuálnom využívaní 3D merania a zobrazenia v priemysle. V prvý deň po prednáškach a večeri nasledovala ochutnávka kvalitných slovenských vín i diskusie medzi účastníkmi. Počas druhého dňa prebiehala ďalšia časť odborných prednášok až do 14:30, po tomto čase sa účastníci presunuli do zážitkového vedeckého centra Aurelium v Bratislave.

Hlavnými partnermi konferencie boli kanadská spoločnosť 3D LMI Technologies, nemecká spoločnosť ALLIED VISION Technologies a spoločnosť KVANT spol. s r.o., ktorí spolu s ďalšími partnermi obohatili konferenciu svojou aktívnou účasťou, prednáškami i vystavenými zariadeniami a prístrojmi s možnosťou vyskúšania.

Vzhľadom na narastajúci počet zúčastnených na konferencii všetko napovedá k tomu, že Medzinárodná konferencia 3D merania a zobrazenia sa stane tradíciou. O prednáškach, ktoré odozneli na konferencii, si môžete viac prečítať – Abstrakty a prednášky z 2. ročníka konferencie 2017

Web konferencie: konferencia3d.avv.sk