Medzinárodná konferencia 3D meranie a zobrazovanie – 3. ročník

Téma: Moderné bezkontatkné merania v priemyselnej praxi

Nezisková organizácia SEA – Agentúra pre vedu a vzdelávanie už tretí krát zorganizovala Medzinárodnú konferenciu 3D merania a zobrazenia tentokrát na tému: Moderné bezkontaktné merania v priemyselnej praxi. Konferencia sa uskutočnila opäť v priestoroch jedného z hlavných partnerov konferencie, v spoločnosti KVANT spol. s r.o. v Bratislave, na Odborárskej 21.

Konferencia trvala dva dni, začala sa registráciou a raňajkami 10. októbra 2018 o 9:00 hodine. Následne začal rad odborných prednášok, ktoré prinášali odborné informácie a prehľad o aktuálnom využívaní 3D merania v priemysle. Medzi najzaujímavejšie prednášky patrilo využitie embedded systémov v oblasti spracovania obrazu za použitia moderných Nvidia modulov TX2, Jetson, Xavier a vysokorýchlostné 3D skenovanie pomocou laserovej profilometrie. Príklady využitia bezkontaktných 3D metód sa však netýkajú iba priemyselných oblasti ale využitie nachádzajú aj pri meraní riečneho dna, vo forenznej praxi alebo detekcii 3D modelov objektov atmosféry. V prvý deň po prednáškach a večeri nasledovala ochutnávka kvalitných slovenských vín i diskusie medzi účastníkmi. Počas druhého dňa nasledovala ďalšia časť odborných prednášok až do 14:30. Po tomto čase sa účastníci presunuli do zážitkového vedeckého centra Aurelium v Bratislave.

Hlavnými partnermi konferencie boli kanadská spoločnosť 3D LMI Technologies, nemecká spoločnosť ALLIED VISION Technologies a spoločnosť KVANT spol.s.r.o., ktorí spolu s ďalšími partnermi obohatili konferenciu so svojou aktívnou účasťou, prednáškami i vystavenými zariadeniami a prístrojmi s možnosťou vyskúšania. Vysokú úroveň konferencie pomohli svojimi prednáškami zabezpečiť aj odborníci z akademickej pôdy: Medzinárodné laserové centrum, Slovenská technickej univerzita, Žilinská univerzita, Vysoké učení technické v Brně.

Vzhľadom na narastajúci počet zúčastnených na konferencií všetko napovedá k tomu, že Medzinárodná konferencia 3D merania a zobrazenia sa stane tradíciou.

O prednáškach prezentovaných na konferencii si môžete viac prečítať v Zborníku: Abstrakty a prednášky z 3. ročníka konferencie.

Web konferencie: konferencia3d.avv.sk