Náš tím

Beata Zbiteková

Beata Zbiteková

riaditeľka

Bea sa venuje projektom v oblasti vzdelávania a špecializuje sa na prepájanie teórie s praxou, najmä v oblasti neformálneho vzdelávania. Beu ženie vpred presvedčenie, že prostredníctvom neformálneho vzdelávania je možné významne ovplyvniť profesijný aj osobnostný rast ľudí.

Víťazoslav Zákopčan

Víťazoslav Zákopčan

projektový manažér

Viťo v agentúre zastrešuje projekty, ktoré sa týkajú hlavne ekológie a obnoviteľných zdrojov vo vzdelávaní. Vďaka mnohoročným skúsenostiam priamo z praxe na škole pôsobí ako mostík medzi agentúrou a školami zapojenými do projektov. Okrem tém ekológie je expert na technickú výchovu a inovatívne novinky, ktoré prináša do praxe.

Jakub Kochan

Jakub Kochan

projektový manažér

Jakub pôsobí na pozícii projektového manažéra, a jeho základnou úlohou je rozvíjať projekty orientované na digitálne technológie. Rád hľadá novinky a trendy v globálnom vzdelávaní, ktoré je možné transformovať do učebných plánov na Slovensku. Súčasťou Jakubovej náplne práce je tiež vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o týchto technológiách.

Michaela Šlesariková

Michaela Šlesariková

office manažérka

Miška v SEA pracuje ako administratívna podpora. Rada organizuje podujatia a konferencie, záľubu našla v podujatiach organizovaných pre deti a mládež. Jej kreatívna myseľ ju vždy ťahala viac ku kreatívnym projektom. Miška je aktuálne na rodičovskej dovolenke.

Eva Červencová

Eva Červencová

office asistentka

Evka má na starosti administratívnu agendu agentúry. V dokumentácii má rada poriadok, a jej vďačíme za to, že všetky procesy majú svoj systém. Evka sa rada stará o rastliny, vďaka čomu aj naše pracovné priestory pôsobia útulnejšie

Róbert Pleška

Róbert Pleška

grafik

Robo ako grafik pretvára všetky naše vízie a nápady do vizuálnej podoby. Roba najviac zaujímajú komplexné grafické práce a rád sa venuje filmovej a fotografickej tvorbe.