POZÝVAME VÁS NA PREZENTÁCIU NA TÉMU:

INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

Kedy: 9. november 2023
kde: SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín

Program prezentácie:

9.30 Príchod a registrácia
10.00 Technické systémy Matrix
10.45 Prestávka na občerstvenie
11.00 Modulárne prenosné CNC zariadenia pre školy
11.50 Stroje pre stredné odborné školy od spoločnosti Bow
12.20 Prestávka na občerstvenie
12.50 Obhliadka strojov dodaných spoločnosťou Bow v priestoroch dielní
13.30 Ukončenie programu, diskusia

Účasť na seminári je bezplatná.
Občerstvenie zaistené.

Popis programu:

Blok 1 – Moderné technológie pre technické odborné školy Technické systémy Matrix. Matrix TSL je spoločnosť zo Spojeného kráľovstva, ktorá vyrába štandardné priemyselné výučbové vybavenie pre odborné školy a školiace centrá po celom svete. Riešenia od spoločnosti Matrix pokrývajú vedecké, inžinierske a technologické disciplíny od fyziky, cez robotiku, až po mikrokontroléry, elektroinštaláciu, automobilový priemysel a ďalšie.
Vhodné študijné odbory:

  • Automobilový priemysel
  • Mechatronika
  • Elektrotechnika
  • Informačné a sieťové technológie

Blok 2 – Moderné koncepty vzdelávania na CNC zariadeniach Modulárne CNC zariadenia The Cool Tool Unimat CNC – výučba programovania a obsluhy CNC zariadení od začiatku – výučbové CNC skladačky vhodné do školského prostredia, študenti sa učia pracovať na CNC zariadeniach krok po kroku, po dosiahnutí dostatočných znalostí vedia bezpečne prejsť aj na väčšie zariadenia v škole. Možnosti využitia a výučby – CNC fréza, CNC sústruh, CNC laserová gravírka.
Vhodné študijné odbory:

  • Obrábač kovov – obsluha CNC
  • Operátor strojárskej výroby
  • Operátor drevárskej výroby

Blok 3 – Stroje vhodné pre stredné odborné školy – stručné predstavenie portfólia – trieskové obrábanie (konvenčné, CNC), tvárnenie, kompresory… – prehliadka strojov, ktoré do školy dodala spoločnosť Bow s prípadným zodpovedaním otázok účastníkov.

Partneri: