Registrácia do súťaže

UNIVERSAL ROBOTICS CHALLENGE 2022

Medzinárodná súťaž v robotike pre prvý a druhý stupeň základných škôl