Výsledky – Mladý filmový tvorca (1. ročník)

Meno Názov práce Škola Ocenená práca
I. kategória: 1. stupeň ZŠ
1. Lukáš Strigáč Ťažká práca pilčíkov ZŠ s MŠ Krivec 1355, Hriňová https://youtu.be/9lpaxZJuV2o
2. Michaela Lišková Ako sa bociany sťahovali ZŠ Ľudovíta Štúra,  Modra https://youtu.be/0Uvpb7lZagU
3. Adela Bečáková Kamarátka lopta ZŠ s MŠ Krivec 1355, Hriňová https://youtu.be/SLRPbrX7oHw
II. kategória: 2. stupeň ZŠ
1. Kolektív žiakov 7. ročníka (20 detí) Ako ceruzky do Afriky išli ZŠ Ľudovíta Štúra,  Modra https://youtu.be/-z89r46Hc9E
2. Daniel Dobrík Úprava záhrady ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice https://youtu.be/fxOttPd2JcU
3. Benjamín Haverla,
Martin Novák,Martin Knor,
Lukáš Mazan, Filip Kuloštiak
Chceme žiť ZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Martin https://youtu.be/3V1NKcxF2OI
III. kategória: Stredné školy a gymnáziá
1. Adam Kráľ Závod slimákov SOŠ polygrafická, Bratislava https://youtu.be/nCNecu_R1gw
2. Nikola Kišová Nezbedné labky Gymnázium Bernolákova 37, Šurany https://youtu.be/FR-9AnIKeYs
3. Natália Hobotová Doba zľadovatelá SOŠ polygrafická, Bratislava https://youtu.be/liN_oJoMtvE
IV. kategória: SOŠ so štúdijným odborom/zameraním na animovanú tvorbu
1. Monika Vargová Lifeless Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Bratislava https://youtu.be/JhLRT53mM4Y
2. Erik Džima The beeman – Včelí muž SUŠ scénického výtvarníctva, Bratislava https://youtu.be/IwQwvzu8ioY
3. Patrícia Kleinová Apetít SUŠ scénického výtvarníctva, Bratislava https://youtu.be/7qOM4Bnn5i4