Výsledky – Mladý filmový tvorca (4. ročník)

Meno Názov práce Škola Ocenená práca
I. kategória: 1. stupeň ZŠ – Voda a jej význam
1. Kolektív žiakov zssbpbb2 Kolobeh vody ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica https://youtu.be/6kdeWboLBWA
2. Kolektív žiakov zssbpbb1 Voda dôležitá pre život ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica https://youtu.be/62qqhcHxHuk
3. Kolektív žiakov zssbpbb5 Voda v domácnosti ZŠ, Trieda SNP 20 , Banská Bystrica https://youtu.be/-_3QTPOaqv0
II. kategória: 2. stupeň ZŠ – Voda a jej význam
1. Kolektív 7.A Príbeh vodnej kvapky ZŠ Mládežnícka 16, Púchov https://youtu.be/MI8MS1ei-Hk
2. Paula Tomášová Voda, matka života ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen https://youtu.be/GGavIX6qo2w
3. Viktória Dudová Voda je život ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica https://youtu.be/IIAblLkOMNk
III. kategória: Stredné školy a gymnáziá – Voda a jej význam
1. Kolektív žiakov 2.B Za čistú vodu OA, Komenského 1, Humenné https://youtu.be/LRzCzmO3Saw
2. Samuel Čenger Voda – dar Zeme Gymnázium A. Vrábla, Levice https://youtu.be/1ygQZDyK9zU
3. Benjamín Haverla Dar pre život SSOŠ, Ul. 29. augusta, Poprad https://youtu.be/WEEqA0LmaMo
I. kategória: 1. stupeň ZŠ – Bezpečne do školy
1. Kolektív žiakov 2.A Naša cesta do školy ZŠ, Dargovských Hrdinov 19, Humenné https://youtu.be/7UlX1PTrZoY
2. Filip Duda Mojich 5 pravidiel bezpečnej cesty do školy ZŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica https://youtu.be/SDNNqDtP8qQ
3. Kolektív žiakov zssbpbb4 Pokazený semafor ZŠ, Trieda SNP 20 Banská Bystrica https://youtu.be/vgzdz2f11qA
II. kategória: 2. stupeň ZŠ – Bezpečne do školy
1. Kolektív žiakov 6.B Cesta do školy KZŠ s MŠ, A. Bernoláka, Martin https://youtu.be/8e0EFDn55Gk
2. Timotej Taiš Bezpečne do školy ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov https://youtu.be/F6PzL2l3UHo
3. Ruthy Urbánková Ako správne do školy ZŠ, P. Jilemnického, Zvolen https://youtu.be/aF6RY0sBbew
III. kategória: Stredné školy a gymnáziá – Bezpečne do školy
1. Bianka Vandová a Natália Frandoferová Bezpečne do školy SPŠ, Svidník https://youtu.be/T48qR6M_lpQ
2. Jana Maľová Bezpečne Gymnázium A. Vrábla, Levice https://youtu.be/uSvW560zWH0
3. Arpád Imre Víťaz v živote SOŠ technická, Rožňava https://youtu.be/kX4LDke6Z7Q