Výsledky: Viem, čím budem a prečo (5. ročník) – 2019

Meno Názov práce Škola Ocenená práca
I. kategória: Materské školy
1. Anabela Ondrušková Preskúmam vesmír ako astronautka Materská škola Koniarkova 9, Bratislava 831 07
2. Kornél Mácsai Chcem byť maliarom Bartókova 38, Štúrovo, 94301
3. Stelka Bajbarova Potápačka Stelka MS Osloboditelska 1,83107 Bratislava
II. kategória: Základné školy, prvý stupeň
1. Filip Obrtáč Chcem byť vedec, objaviť lieky proti rakovine ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená
2. Ema Kirschbaum Budem lekárkou Základná škola Rovinka
3. Martin Koniar Zverolekár Jozefa Kronera 25, 03601 Martin
III. kategória: Základné školy, druhý stupeň
1. Samuel Čekan Chcem byť vzorom ako on ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves PDF
2. Michaela Szopková Viem, čím budem a prečo ZŠ Československej armády 15, Moldava nad Bodvou PDF
3. Alexandra Haňová Už viem, čím budem Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice PDF
VI. kategória: Stredné školy a gymnáziá
1. Laura Bencúrová Úsmev medzi riadkami SSŠ EDUCO Slanická osada Námestovo PDF
2. Norbert Jakubek Lebo to niekomu dlžíme… Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi PDF
3. Martina Gajdošová Euro za život Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi PDF