Výsledky: Viem, čím budem a prečo (4. ročník) – 2018

Meno Názov práce Škola Ocenená práca
I. kategória: Materské školy
1. Karolína Trubinská Chcem byť učiteľka MŠ Zlaté Moravce, Štúrova 15
2. Christián Masarovič Chcem byť murárom MŠ Cífer, nám. A. Hlinku 32
3. Soňa Kureková Chcem byť zverolekárka MŠ Veľká nad Ipľom
II. kategória: Základné školy, prvý stupeň
1. Kamila Siváková Chcem byť pekárka ZŠ Lenartov
2. Nicolas Petrilla Chcem byť opravár ZŠ Prievidza, Ul. P. J. Šafárika 3
3. Lukáš Kurej Chcem byť záhradník ZŠ Fričovce
III. kategória: Základné školy, druhý stupeň
1. Soňa Tecáková Viem, čím chcem byť ZŠ Gemerská, Košice PDF
2. Marek Pustý Viem, čím chcem byť ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves PDF
3. Nikola Prišťáková Všetko je možné… ZŠ Levice, Ulica sv. Michala 42 PDF
VI. kategória: Stredné školy a gymnáziá
1. Veronika Stašová Povolanie je chrbtovou kosťou človeka SOŠ automobilová Košice PDF
2. Slávka Jalčová Moje rozhodnutie OA Michalovce PDF
3. Frederika Lodová Viem, čím budem a prečo Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota PDF

 

Špeciálna cena
                             Tatiana Pekaríková            Chcem byť ochrankyňa zvierat

                        ZŠ s MŠ SUT Veľké

                        Rovné

                             Branislav Buranský             Chcem byť hasič

                         ZŠ Banská Bystrica,

                         Trieda SNP 20