SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu

Vzdelanie a veda majú neoceniteľný význam pre strategický rozvoj celej
spoločnosti. Ich hlavným prínosom sú nové poznatky, technický pokrok,
ale aj kultúrne…

prepajame_vedu_s_praxou

…prepájame vedu s praxou

...záleží nám na vzdelaní

…záleží nám na vzdelaní

...podporujeme vedu a výskum

…podporujeme vedu a výskum

...hľadáme kreatívne riešenia

…hľadáme kreatívne riešenia