Časť 1: Definovanie problému

1. týždeň

Klimatické zmeny

  • Preskúmanie dôkazov o globálnych klimatických zmenách a ich dôsledkoch na ľudstvo.
  • Možnosti obnoviteľných zdrojov energie.
  • Preskúmanie výhod a obmedzení rôznych druhov obnoviteľných zdrojov energie.
  • Použité pomôcky pre vzdelanie o obnoviteľných zdrojoch energie: veterná, solárna, termoelektrická, etanolová.
  • Výstupy: pracovné listy o klimatických zmenách, laboratórne pokusy o obnoviteľných zdrojoch energie, videá z pokusov.

2. týždeň

Skladovanie energie

  • Porovnanie kapacít skladovania energie elektrolytického palivového článku a batérie.
  • Použité pomôcky: palivové články, batérie s obsahom slanej vody, superkapacitátor, hydrostik.
  • Experimentovanie s palivovými článkami a batériami ako zdrojmi energie pre auto.
  • Použité pomôcky: sada pre elektrickú mobilitu
  • Výstupy: laboratórne pokusy pre skladovanie energie a elektrickú mobilitu, video záznamy z pokusov.