Časť 2: Návrh riešenia

3.-8. týždeň

Navrhovanie vlastného riešenia / zostavovanie podvozku RC autíčka

  • Začiatok návrhov optimálneho riešenia vzhľadu RC autíčka a zostavenie podvozku.
  • Výstupy: fotografie a video z procesu montáže.

6.-8. týždeň

Návrhy riešení pomocou softvéru Autodesk

  • Študenti sa naučia používať Autodesk a vytvoria konštrukciu karosérie RC autíčka.
  • Výstupy: finálny dizajn RC autíčka, fotografie a video z procesu návrhu modelu.

9. týždeň

Stavba modelu RC autíčka

  • Naplánovanie a konštrukcia RC modelu autíčka.
  • Výstupy: fotografie a video z konštrukcie, výrobné správy.

Vákuové lisovanie karosérie RC modelu autíčka (iba ak si študenti zvolia danú metódu)

  • Konštrukcia vákuového lisu a jeho použitie na výrobu karosérie.
  • Výstupy: fotografie a video z konštrukcie lisu a karosérie, výrobné správy.