Časť 3: Testovanie riešenia

10.-15. týždeň

Naberanie šoférskych zručností

 • Určenie obmedzení výkonu RC modelu autíčka a naberanie skúseností pri jeho riadení.
 • Výstupy: fotografie a videá z jazdy, šoférske denníky

Ladenie výkonu RC modelu autíčka

 • Úprava podvozku, karosérie a štýlu jazdy pre zlepšenie výkonu.
 • Výstupy: fotografie a video z vykonávanými zmenami.

Údržba a opravy

 • Zber dát pre lepšie doladenie a úpravu častí modelu, ktoré sa môžu počas jazdy poškodiť, alebo opotrebovať.
 • Výstupy: fotografie a video z takejto údržby a opráv.

Dokončenie prezentačného videa

 • Príprava video prezentácie zo záznamov, ktoré boli doteraz zhotovené a ich post produkcia.
 • Výstupy: konečná verzia prezentačného videa (koniec 15. týždňa).

16. týždeň

Písanie správy k projektu

 • Za použitia materiálov z uplynulých týždňov zostavenie správy o priebehu návrhu a konštrukcie modelu.
 • Výstupy: záverečná konštrukčná správa (prezentovaná na preteku H2AC, koniec 16. týždňa)

Posledné prípravy pred pretekom

 • Vyriešenie posledných problémov s modelom, opätovná kontrola pravidiel preteku a posledné úpravy a prípravy na pretek.
 • Výstupy: posudzovanie dizajnu RC modelu autíčka (pri preteku H2AC, koniec 16. týždňa)