Výsledky: Viem, čím budem a prečo (2. ročník) – 2016

Meno Názov práce Škola Ocenená práca
I. kategória: Materské školy
1. Nikolasko Štancel Chcem byť potápačom Materská škola Skalité-Ústredie
2. Sebastián Petrák Bude zo mňa požiarnik Materská škola Skalité-Ústredie
3. Timea Cenigová Kvetinárka Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto
II. kategória: Základné školy, prvý stupeň
1. Júlia Štupáková Byť umelcom – to je môj sen ZŠ Divín
2. Dávid Galambos Chcel by som byť architektom ZŠ A. Kmeťa, Levice
3. Branislav Dominiak Zoológ ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, Varín

Špeciálna cena:

Lucia Tóthová

Poštár s dobrými správami ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave

Špeciálna cena:

Natália Švirecová

Ošetrovateľka stromov ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava
III. kategória: Základné školy, druhý stupeň
1. Veronika Ucekajová Aj náhody menia životy ZŠ Moldava nad Bodvou PDF
2. Diana Mikitková Pomáhajme spolu… ZŠ Svidník PDF
3. Daniel Kačkoš Chcel by som byť cestárom ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín PDF
VI. kategória: Stredné školy a gymnáziá
1. Šimon Hrun Láska k človeku Gymnázium Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou PDF
2. Artur Martin Hric Viem, čím budem a prečo Spojená škola, Bratislava PDF
3. Dominika Pacigová Viem, čím budem… Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku, Poprad PDF